Zmiana zasad naliczenia opłat za usługi roamingu od 15 czerwca 2017r (uaktualnione 30 listopada 2017r.).

Polskie Sieci Cyfrowe Sp. z o.o.. informują, że w związku ze zmianą rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 czerwca 2012 r. nr 531/2012 (Dz.U. UE L 172/10), z dniem 15 czerwca 2017 r., nastąpi zmiana cen usług świadczonych w roamingu na terenie Unii Europejskiej (informacja uaktualniona dnia 30 listopada).

Zgodnie ze zmienionym Rozporządzeniem, opłata za świadczone Państwu przez Polskie Sieci Cyfrowe sp. z o.o. usługi w roamingu w obrębie Unii Europejskiej, Norwegii, Islandii i Lichtensteinie, takie jak: wykonanie połączenia, odebranie połączenia, wysłanie SMS, wysłanie lub odebranie MMS, transmisja danych, obliczana jest w oparciu o wynikającą z Cennika krajową, jednostkową opłatę za poszczególne usługi z uwzględnieniem polityki uczciwego korzystania przez abonentów z usług telekomunikacyjnych (FUP) we wskazanej strefie roamingowej. Określone w tej polityce zasady mają zapobiegać niestandardowemu lub niewłaściwemu korzystaniu z usług telekomunikacyjnych w Strefie Roamingowej 0, na przykład korzystaniu z usług telekomunikacyjnych przez abonentów dla celów innych niż okresowe podróże do tej strefy. Pozostałe ceny zgodnie z Cennikiem będą wynosiły:

  • połączenia wychodzące (za minutę połączenia): 27 groszy;
  • wysłanie SMSa: 20 groszy;
  • wysyłanie MMSa: 27 groszy;
  • transmisja danych: 10 groszy za 1 MB.

Od 10 grudnia 2017r. zostanie zmieniona stawka za połączenia i SMS. aktualne stawki będą wyglądały następująco:

 

  • połączenia wychodzące (za minutę połączenia): 9 groszy do abonentów naszej sieci, 17 groszy na numery stacjonarne oraz 27 groszy do abonentów pozostałych sieci komórkowych ;
  • wysłanie SMSa: 10 groszy do abonentów naszej sieci oraz 20 groszy na numery innych sieci komórkowych.

 

Zmiana, o której mowa, wynika bezpośrednio ze zmiany obowiązujących przepisów prawa. W przypadku braku akceptacji powyższych zmian, przysługuje Państwu prawo wypowiedzenia umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych. Oświadczenie o wypowiedzeniu powinno zostać złożone do dnia 15 czerwca 2017 r.