berek

Usługi roamingu dla Abonentów Polskich Sieci Cyfrowych (PSC) jako operatora telefoni wnaszejRodzinie świadczy firma polkomtel.
Informacje o sposobach dostępu do służb ratunkowych i zakresach numeracyjnych usług o wartości dodanej, w tym związanych z ryzykiem wyższych opłat znajdziesz na stronie:informacje.
Nie świadczymy usług o wartości dodanej w roamingu UE.