Zmiana warunków świadczenia usług w roamingu na terenie Unii Europejskiej, Norwegii, Islandii i Liechtensteinu od 1 lipca 2022 r.

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/612 z dnia 6 kwietnia 2022 r. w sprawie roamingu w publicznych sieciach łączności ruchomej wewnątrz Unii w roamingu w Unii Europejskiej, Norwegii, Islandii i Liechtensteinie, z dniem 1 lipca 2022 r. zmianie ulegną warunki świadczenia usług, które polegają na

  1. dodaniu usługi Blokada sieci nienaziemnych.

W wykonaniu wytycznych art. 14 ust. 7 Rozporządzenia wprowadziliśmy mechanizm dający możliwość blokowania/odblokowania przez Abonentów połączeń z sieciami nienaziemnymi.

Blokada połączeń z sieciami satelitarnymi, morskimi i samolotowymi (Blokada sieci nienaziemnych) – jest bezpłatna i polega uniemożliwieniu zalogowania się do tych sieci. Jeśli na danym obszarze nie ma zasięgu innych sieci, nie będzie możliwe korzystanie z Usług.

Blokadę można włączyć kodem USSD:*101*11*34# zatwierdzonym przyciskiem połączenia,

Możliwość korzystania z Usług w sieciach satelitarnych, morskich i samolotowych można przywrócić wyłączając blokadę kodem USSD: *101*00*34# zatwierdzonym przyciskiem połączenia,

Blokada zostanie włączona lub wyłączona niezwłocznie, nie później niż w ciągu 24 godzin od zlecenia.

  1. dodaniu informacji przekazywanych dla kolejnego limitu o wartości 250 zł z VAT w ramach usługi (regulamin) „Limiter DATA w roamingu”.

Zmiana polega na publikacji regulamin usługi „Limiter DATA w roamingu”

  1. minimalizacja ryzyka niezamierzonego korzystania z roamingu.

W wykonaniu dyspozycji motywu 48 Rozporządzenia, w zakresie realizacji działań jakie zmierzają do minimalizacji ryzyka niezamierzonego korzystania z roamingu oraz w celu ochrony Abonentów przed koniecznością ponoszenia opłat roamingowych, podczas gdy znajdują się na terytorium swojego państwa członkowskiego informujemy, że:

Usługi roamingowe zarejestrowane i taryfikowane, mimo, że Abonent nie przekroczył granicy,  są następstwem zalogowania się karty SIM do sieci operatorów naszych sąsiadów i korzystania  z świadczonych przez niech usług. Niniejsza sytuacja może wystąpić na terenach przygranicznych, gdzie zasięg operatorów międzynarodowych jest dostępny na niektórych obszarach naszego kraju i może być silniejszy od zasięgu naszej sieci.

Jeśli przebywasz w pobliżu granicy, sprawdź status zalogowania do sieci. Na wyświetlaczu telefonu z reguły prezentowane są informacje o tym, że właśnie korzystasz z roamingu. Jeśli chcesz dowiedzieć się, w jaki sposób jest to oznaczane w Twoim urządzeniu, zapoznaj się z jego instrukcją obsługi.

By uniknąć zalogowania do zagranicznej sieci należy zmienić tryb wyboru sieci z automatycznego na manualny (umiejscowienie tej opcji zależne jest od menu Twojego telefonu, zazwyczaj jednak możesz ją znaleźć w opcji „Ustawienia”). Po zmianie trybu wyboru sieci na manualny należy spośród widocznych w telefonie dostępnych sieci wybrać sieć Plus. Po wykonaniu tej czynności aparat nie będzie już logować się do innych sieci.

Inną możliwością uniknięcia logowania do sieci zagranicznego operatora jest wyłączenie na swoim numerze usługi roamingu.

 

W przypadku braku akceptacji powyższych zmian, przysługuje Państwu prawo wypowiedzenia umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy powinno zostać złożone do dnia 1 sierpnia 2022 r.